Uluslararası Çocuk Merkezi Hakkında

Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM), UNICEF ve Fransız Hükümeti tarafından 1949 yılında Paris'te Centre International de l'Enfance ismi ile kuruldu. Merkez 1999 yılına kadar özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocuk hekimleri ve sağlık çalışanlarına, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında kurslar düzenledi ve yayınlar hazırladı. 1999 yılında finansal güçlüklerden dolayı kapanan Merkez, aynı yılın sonunda Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın girişimleri ile, Ankara'da Bilkent Üniversitesi kampüsünde yeniden açıldı. Uluslararası Çocuk Merkezi 2004 yılında Dernekler Kanunu uyarınca dernek statüsünü almıştır.


Uluslararası Çocuk Merkezi

Uluslararası Çocuk Merkezi, 1999 yılındaki kuruluşundan bu yana çocuk haklarının tanınması, yaygınlaştırılması ve çocuğa karşı her türlü şiddetin önlenmesi alanlarında çalışmalar sürdüren; çocuk haklarının her sektörde benimsenmesi ve uygulanması için proje ve faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. ICC’nin iki  ana faaliyet alanı vardır: Çocuk Hakları Programları ve Sağlık Programları.

Çocuk Hakları Programları

Uluslararası Çocuk Merkezi, çocuk haklarının tanınması, yaygınlaştırılması ve Çocuk Haklarına dair Sözleşme'nin temel prensiplerinin çocukların yaşamlarını ilgilendiren her alanda benimsenmesi, çocukların ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve siyasi haklarının Sözleşme'de belirtildiği doğrultuda, hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanması, mevcut uygulamaların izlenmesi ve raporlanması konusunda aktif çalışmalar sürdürmektedir. Merkez, Çocuk Hakları Programı kapsamında dört ana savunuculuk alanı belirlemiştir:

 • Çocukların demokratik karar alma süreçlerine katılımı,
 • Ağ oluşturma ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi,
 • Çocuk hakları uygulamalarının izlenip raporlanması,
 • Çocuk haklarının yaygınlaştırılması.

Uluslararası Çocuk Merkezi çalışmalarını sürdürürken çocuk hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası ortakları ile işbirliği içinde çalışırken, hem çocuk hakları konusunda bilgilendirme, hem de ulusal ve uluslararası politikalara katkı ve etkisini arttırmaktadır.

ICC, aşağıdaki uluslararası kuruluşların üyesidir: 

 • Child Rights International Network (Çocuk Hakları Uluslararası Ağı)
 • ECPAT International (Çocuk Fuhuşu, Çocuk Pornografisi ve Cinsel Amaçlı Çocuk Ticaretine Son Uluslararası Ağı),
 • eNACSO - İnternette Çocuk Güvenliği Avrupa Ağı

Sağlık Programları

Uluslararası Çocuk Merkezi'nde yürütülen programlar, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine; özellikle de 

 • Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadının güçlendirilmesinin sağlanması,
 • Çocuk Ölümlerinin azaltılması,
 • Anne sağlığının iyileştirilmesi,
 • HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele hedeflerine ulaşmaya katkıda
  bulunmayı hedefler.

Ortaklarımız

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlıklar, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Yerel Yönetimler, Birleşmiş Milletler Kuruluşları:

 •  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Ayrıca sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler, görsel ve yazılı basın çalışma ortaklarımız arasındadır.