Hedef ve Amaçlarımız

  • Hedefimiz turizm ve seyahatte çocuk dostu, güvenli bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve çocuk hakları bilincinin geliştirilmesidir. 

Çalışma kapsamında;

  • Türkiye’de turizm sektörü ile ortalık ve işbirliği içerisinde farkındalık yükseltici aktiviteler gerçekleştirmeyi ve eğitimler yoluyla çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yapmayı,
  • Çocukların karşılaştıkları şiddet biçimleri hakkında toplumda farkındalık yaratmayı,
  • Risk grubunu oluşturan mülteci, sığınmacı ve göçmen çocuklar için koruma mekanizmaları hakkında farkındalık arttırmayı ve
  • İlgili tüm politika alanlarında çocuk ticareti konusunun ele alınmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Neler Planlıyoruz?

Çocuk hakları bilincinin geliştirilmesi ve çocuğa karşı şiddeti önlemek için Seyahat ve Konaklama Sektöründe çalışan personellerde eğitimler yoluyla, yine aynı sektörlerde yer alan otel müşterileri ve yolcularda da bilgilendirici materyaller yoluyla farkındalık yükseltici çalışmalarda bulunmayı planlıyoruz.

Bu eğitimler ve bilgi kampanyaları ile amaçlanan, seyahat ve turizmde çocuk hakları ve çocuk şiddeti hakkında bilinç yükseltmek, koruyucu ve önleyici mekanizmaları kullanarak çocuklara yardımcı olabilecek personel ve müşterilerin desteklenmesidir.

Kimlere Ulaşmak İstiyoruz?

  • Seyahat ve Konaklama Sektörü Çalışanları; Yolcular ve Otel müşterileri,
  • Göçmenler, Mülteciler, Sığınmacılar
  • Kanun ve Politika Yapıcılar
  • Kamu ve STK’lar

ÇOCUKLARI GÜVENDE TUTMAK TURiZM SEKTÖRÜNÜN GÖREViDiR !