Hedef ve Amaçlarımız

Turizm ve seyahatte çocuk dostu, güvenli bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve çocuk hakları bilincinin geliştirilmesi.

Türkiye’de sektör paydaşları tarafından çocuk haklarına bütüncül yaklașan, sürdürülebilir bir anlayıșın benimsenmesi.

Çocuk Dostu Rehber İlkeler'in yaygınlaştırılması.

Çocuk Dostu Turizm eğitimlerinin çevrim içi modül ile daha çok turizm profesyoneline ulaşmasının sağlanması.

Kimlere Ulaşmak İstiyoruz?

Seyahat ve konaklama sektörü çalışanları,

Kanun ve politika yapıcılar,

Kamu ve sivil toplum kuruluşları.