Çalışmanın Aşamaları ve Beklenen Çıktıları

Çocuk Dostu Turizm Danışma Kurulu'nun Oluşturulması 

Çocuk Dostu Turizm” kavramını sürdürülebilir bir konuma getirebilmek ve “Çocuk Dostu Turizm’de Rehber İlkeleri” oluşturabilmek amacıyla başladığımız bu proje ile, sektörün önde gelen profesyonellerini ve temsilcilerini “Çocuk Dostu Turizm Danışma Kurulu” vasıtasıyla bir araya getirmeyi; bu sayede turizm sektöründe çocuk haklarının azami düzeyde korunması için kapsamlı bir uzlaşı sağlamayı hedeflemekteyiz. 

Çocuk Dostu Turizm Rehber İlkeleri'nin Hazırlanması

Turizm sektöründe çocuk haklarının korunması ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için sistematik ve bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir. Çocuk Dostu Turizm Danışma Kurulu bu yaklaşımı ortaya koyabilmek amacıyla sektörde faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetleri kapsamında rehber olarak kullanabilecekleri kapsamlı bir doküman hazırlayacak ve sektörün görüşüne sunacaktır.

Rehber İlkeleri İmzalayan İşletmelere Destek Ziyaretleri ve Tanıtımlarının Yapılması

Çocuk Dostu Turizm Rehber İlkelerini imzalayan ve benimseyen turizm işletmelerine, ilkelerin uygulanma sürecinde destek sağlamak amacıyla ziyaretler yapılacaktır. Aynı zamanda bu proje ile, çocuk haklarının korumasını kurumsal politika haline getiren, alanında lider, örnek seyahat ve turizm şirketlerinin tanıtılması planlanmaktadır.

Çevrim İçi Eğitim Modülünün Hazırlanması

Proje kapsamında daha çok turizm profesyoneline ulaşabilmek amacı ile çevrim içi eğitim modülü hazırlanacaktır. Eğitim videoları, eğitim materyalleri ve örnek vakalar içeren eğitim modülünü tamamlayan turizm profesyonellerine sertifika verilecektir. Çevrim içi eğitimler, turizm işletmelerinde farklı görevler üstlenen profesyoneller için özelleştirilecektir.

4 Pilot Bölgede Çocuk Dostu Turizm Eğitimlerinin Düzenlenmesi

Çocuk Dostu Turizm Projesi kapsamında Ankara, Antalya, Bodrum ve Gaziantep'de turizm profesyonellerinin katılımı ile Çocuk Dostu Turizm eğitimleri düzenlenecektir. Eğitimler, Danışma Kurulu ile birlikte oluşturulan Çocuk Dostu Turizm Rehber İlkeleri'nin uygulanabilmesi ve sektör çalışanlarının çocuk haklarına saygılı bir hizmet kalitesi sunmaları için gerek duyulan temel bilgi, tutum, sosyal becerilerinin kazandırılması amacıyla yapılacaktır.

Büyük Ölçekli Konferanslar

İki sene sürecek olan uzun soluklu bu çalışma kapsamında iki tane büyük ölçekli bilgilendirme konferansı organize edilecektir. Konferanslar çocuk dostu turizm ve turizmde çocuk hakları ile çocuğa karşı şiddetin engellenmesi konularına odaklanacak ve bu konulara taraf olan tüm devlet kurumları temsilcileri, sivil toplum kurumları, turizm sektöründe aktif olan şirket sahipleri davet edilecektir. Büyük ölçekli bu iki konferansın amacı çocuk dostu turizm, çocuk hakları, çocuğa karşı şiddet alanlarındaki çalışmaların daha görünür hale gelmesini sağlamaktır. 

Savunuculuk Faaliyetleri ve Farkındalık Kampanyası 

Çalışma kapsamında özel sektörde çocuk hakları konusuna dikkatleri çekmek amacıyla yasa ve politika yapıcılar nezdinde savunuculuk faaliyetleri yürütülecek, farkındalık kampanyası ile Rehber İlkelerin turizm sektöründe yaygınlaşması ve daha geniş bir çerçevede uygulanması sağlanacaktır.

Çocuk Dostu Turizm Rehber İlkeleri

Turizm sektörü, çocukların en çok etkileşimde bulunduğu sektörlerden biridir. Bu etkileşim, çocuk haklarının korunması ve desteklenmesi bakımından çeşitli fırsatla birlikte birçok riski  de beraberinde getirmektedir. Bu fırsatlar ve riskler, özellikle turizm sektörü paydaşlarının çocuk hakları konusunda daha sistematik bir yaklaşım ve yöntem izlemesi zorunluluğunu doğurmuştur. Projenin odak noktası olan Rehber İlkeler, bu amaçla turizm sektörünün önde gelen profesyonelleri ve akademisyenleri ile birlikte hazırlanacaktır.