4- Çocuk Hakları Eğitimlerinin Tüm Çalışanlara Sağlanması

İlkenin Arka Planı, Amacı ve Kapsamı

Turizm sektöründe işletme personelinin hem kendi uzmanlık alanlarında hem de işletmenin katma değerini arttıracak alanlarda eğitim alması, verilen hizmetin kalitesiyle birlikte işletmenin itibarını yükselten en önemli faktörlerden biridir. Turizm sektörü ile etkileşime giren en önemli gruplardan birinin çocuklar olduğu göz önüne alındığında[1], işletmelerin eğitim programlarına çocuk hakları konusunu eklemeleri oldukça önemlidir.

Çocuk hakları eğitimi, sektör çalışanlarının çocuk haklarına saygılı bir hizmet kalitesi sunmaları için gerek duyulan temel bilgi, tutum, sosyal becerilerinin kazandırılması amacıyla yapılmaktadır. Bu eğitimler ile işletme personelinin, çocuk hakları bakımından olumsuz durumları belirli göstergeler[2] ışığında gerçekleşmeden tespit etme kapasitesine sahip olması; çocuk hakları bakımından olumsuz durumlar gerçekleşmesi halinde ise hızlı ve etkin bir biçimde gerekli önlemleri almasını sağlayacak bilgi ve beceriyi kullanabilmesi hedeflenmektedir.

Çocuk hakları eğitimi:

Bütüncül bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Bütüncül yaklaşım “Temel çocuk hakları (şemsiye haklar), çocuk sağlığı (Örneğin güncel olarak Covid-19 salgını sürecinde çocuk sağlığı), çocuk acilleri, çocuklarla iletişim, çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar ve sömürü gibi önemli konu başlıklarını içermelidir.

İşletmenin farklı bölüm ve departmanlarında çalışan personelin görevleri doğrultusunda özelleştirilmelidir.

Alanında uzman kişiler tarafından verilmelidir.

Çocuğa karşı şiddet, çocuğun sağlığını tehdit eden durumlarda uygulanması gereken protokollerin ve alınması gereken önlemleri içerecek şekilde tasarlanmalıdır.

Eğitici eğitimleri düzenlenmeli, personel değişimi olması durumunda bile, sabit personelin yeni gelen personellere kaliteli eğitim verebilecek kapasitede olması sağlanmalıdır.

İşletmeler, eğitim programlarını destekleyici eğitim materyallerinin personellerine dağıtımını sağlamalıdır. İşletmenin eğitim materyali hazırlayacak işgücü ve finansal gücü olmadığı durumlarda, alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından ve/veya çevrimiçi eğitim modüllerinden ve materyallerinden faydalanabilmeleri için gerekli kamu- özel sektör-STK iş birliği altyapısı hazırlanmalıdır.



 

İlke No

Eylem

Gösterge No

Göstergeler

İlgili Personel

4.1

Çocuk haklarına saygılı bir hizmet anlayışı sunabilmek için gerek duyulan temel bilgi, tutum, becerilerin kazanılmasına katkı sağlanması

4.1.1

İşletmenin çocuk hakları eğitim programı var mı? Varsa bir sene içerisinde kaç eğitim yapılıyor; kaç kişi eğitim alıyor?

İnsan Kaynakları

4.1.2

Çocuk hakları eğitim programının içeriği evrensel çocuk hakları ilkelerine ve kurallarına uygun mu?

4.1.3

Eğitim alanında uzman personel tarafından sağlanıyor mu?

4.1.4

Eğitici eğitimleri yapılıyor mu?

4.1.5

İşletmenin çocuk hakları eğitim materyalleri var mı?

4.1.6

Eğitimler farklı departmanlarda çalışan personel için özelleştiriliyor mu?

4.2

Çocuk hakları bakımından olumsuz durumları belirli göstergeler ışığında gerçekleşmeden tespit edebilme potansiyelinin arttırılması

4.2.1

Eğitim programında acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme var mı?

İnsan Kaynakları

4.2.2

Çocukların cinsel istismarı, sömürüsü, çocuk ticareti, çocuk kaçakçılığı vb. durumların tespit edilebilmesi için gerekli bilgilendirme sağlanıyor mu?

4.2.3

4.2.2’de belirtilen durumların tespit edilmesi durumunda uygulanması gereken prosedürler hakkında eğitim sağlanıyor mu?


Kullanılabilecek Eğitim Materyalleri

  • Çocuk Dostu Turizm Eğitim Materyalleri

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Referans

  • Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Madde .4, UNICEF

[1] Bu konu ile ilgili herhangi bir resmi veri olmamakla birlikte çeşitli yayın organlarında çıkan haberler Türkiye’ye gelen çocukların sayısı hakkında projeksiyon yapabilmeye imkan vermektedir. Örneğin, http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/antalyaya-3-milyon-cocuk-turist-geldi-41031268 sayfasından ulaşılan habere göre 2018 yılında Antalya’ya gelen 12.5 milyon turistin 3 milyonunu çocukların oluşturduğu belirtilmektedir. Bu sayı birçok ülkenin toplam turist sayısından fazladır.

[2] İşletme içerisinde karşılaşılabilecek çeşitli risklere ilişkin göstergelerin eğitimler aracılığı ile personele aktarılması yolu ile personel risklere karşı tetikte olabilecektir.

Çocuk Dostu Turizm Danışma Kurulu desteği ile hazırlanan ve 10 maddeden oluşan  Çocuk Dostu Turizm Rehber İlkeleri ile  turizm sektöründe çocuk haklarına bütüncül, sistematik ve kapsayıcı bir yaklaşım sağlanması hedeflenmektedir.