Seyahat ve Turizm Sektöründe Çocuk Haklarının Korunması için Davranış Kuralları (The Code of Conduct) Nedir?

Turizm Sektöründe (Özel Sektörde) Çocuk Haklarının Korunması

Turizm Sektörü İçin ‘’Davranış Kurallarını’’ Benimseyelim!

Çocuk Haklarını Güvence Altına Almak Turizm Sektörünün Görevleri Arasındadır!

Çocukların özgür ve güven içinde oldukları, haklarını kullanabildikleri ve tek bir çocuğun bile şiddetin her türlüsünden korunduğu bir turizm sektörü hayal ediyoruz.

Günümüzde pek çok sayıda çocuk, haklarından tam ve eksiksiz bir şekilde yararlanamamaktadır. Turizm sektöründe de çocukların haklarından yararlanabilmeleri ve çocuğa karşı şiddeti durdurmak için sektör
çalışanlarının elinde özel bir imkan var.

Kuruluşunuz, şirketiniz Davranış Kurallarını benimseyerek çocuk haklarını güvence altına almayı ve aksi durumlara hoşgörü göstermeyeceği konusunda topluma her zaman net bir mesaj vermelidir.

Davranış Kuralları: Çocukların Korunmasında 6 Adım

Davranış kurallarını benimseme çocuk haklarının korunması ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için turizm firmaları açısından farkındalık yaratan, buna yönelik araçlar ve destek sağlayan sektör odaklı bir sosyal sorumluluk girişimidir.

Çocuk koruma ilkelerini, somut eylemlere dönüştürerek kurallarda yer alan 6 basit ölçütü yaşama geçireceklerdir:

  1. Çocuk hakları ve çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik politika ve prosedürler oluşturmak
  2. Çocuk hakları ve çocuğa karşı şiddeti önlemek için çalışanların eğitilmesi
  3. İş sözleşmelerinde çocuğa karşı şiddet ve çocuk hakları konusuna yer vermek
  4. Seyahat edenlere çocuk hakları ve çocuğa şiddetle ilgili bilgi sağlanması
  5. Destek, işbirliği ve sektördeki paydaşların katılımını sağlama
  6. Şirketin kuralların uygulanmasına ilişkin yıllık raporlar oluşturulması

Katılmanın Yararları

Davranış Kurallarını benimsediğinizde şirketiniz çocukların haklarından yararlanmalarına ve güvende olmalarına yardımcı olmuş olacaktır. Ayrıca, bundan şirketiniz de çeşitli biçimlerde yarar sağlayacaktır. Bunlar:

SORUMLULUK SAHİBİ BİR FİRMA OLARAK TANINMA

Çocukların
korunması alanında aktif ve öncü bir şirket olduğunuzda müşterileriniz de
sizinle çalışmaktan memnuniyet duyacaktır.

REKABET AVANTAJI

Davranış Kuralları, özel olarak turizm sektörü için tasarlanmış, çocuk koruma alanında uluslararası ölçekte tanınmış ve ödül kazanmış bir araçtır. Davranış Kurallarını benimsediğinizde şirketiniz, turizm sektöründeki öncü şirketlerden biri konumuna gelecektir.

POTANSİYEL RİSKLERİN AZALTILMASI

Davranış Kurallarının benimsenmesi, kendi faaliyet alanınızda çocuk haklarının tam ve eksiksiz bir şekilde kullanılabilmesi ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için şirketinizin atabileceği en önemli adımlardan biri olacaktır.

TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ DİĞER ÖNCÜLERLE BAĞLANTI

Davranış Kurallarını benimseyerek, siz de çocukların haklarından tam ve eksiksiz yaralanmasına ilişkin kararlılık sergileyen 60’ı aşkın ülkeden 1.300 kadar şirketin oluşturduğu ve giderek genişleyen bir ağa katılmış olacaksınız!

DAVRANIŞ KURALLARINI HEMEN BENİMSEYEBİLİRSİNİZ!

Turizm sektöründe çalışan profesyonel bir şirket olarak çocuk haklarını güvence altına almada özel bir konuma sahipsiniz. Şirketiniz, Davranış Kurallarını benimseyerek ve çocuk koruma alanındaki altı ilkeyi yaşama geçirerek toplumda bir fark yaratabilir.

Herhangi bir turizm şirketi basit birkaç adımla Davranış Kurallarını benimseyebilir.
Sizler de çocuk haklarının korunmasına katkı sağlamak istiyorsanız LÜTFEN
www.thecode.org/join adresini ziyaret edin, katılıp imzanızı atın.

ÇOCUKLARA YARDIM ETMEK SİZE DE FAYDA SAĞLAYACAKTIR

Şirketiniz, Davranış Kurallarını benimsediğinde, çevrim içi özel üye grubuna ulaşabilecektir. Buradaki bilgiler, söz konusu 6 ilkeyi hızla ve kolayca uygulayabilmeniz konusunda size yol gösterici olacaktır. Ayrıca personeliniz de haftanın 7 günü 24 saat boyunca, 10 ayrı dilde açık olan eğitim programından ücretsiz
yararlanabilecektir.

Daha fazla bilgi için: