T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri Sayın Zafer Demez ile Toplantı

16 Şubat 2021

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri Sayın Zafer Demez ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda "Çocuk Dostu Turizm Projesi" ve olası iş birliği faaliyetleri üzerine konuştuk.  

Çocuk Dostu Turizm Danışma Kurulu desteği ile hazırlanan ve 10 maddeden oluşan  Çocuk Dostu Turizm Rehber İlkeleri ile  turizm sektöründe çocuk haklarına bütüncül, sistematik ve kapsayıcı bir yaklaşım sağlanması hedeflenmektedir.