Kültür ve Turizm Bakanlığı, Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkanı Meral Atılgan ile Toplantı

06 Aralık 2019

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkanı Meral Atılgan ve Uzman Esma Firuze İncili ile yapılan toplantıda proje kapsamında yapılabilecek iş birlikleri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Çocuk Dostu Turizm Danışma Kurulu desteği ile hazırlanan ve 10 maddeden oluşan  Çocuk Dostu Turizm Rehber İlkeleri ile  turizm sektöründe çocuk haklarına bütüncül, sistematik ve kapsayıcı bir yaklaşım sağlanması hedeflenmektedir.