Çocuk Dostu Turizm Eğitimi, Gaziantep

20-21 Mayıs 2021

Çocuk Dostu Turizm Eğitimlerinin ilki 20-21 Mayıs tarihlerinde Gaziantep Grand Otel, Divan Otel Gaziantep ve Gaziantep Katan Otel temsilcilerinin değerli katılımları ile gerçekleştirildi.

Çocuk Dostu Turizm Danışma Kurulu desteği ile hazırlanan ve 10 maddeden oluşan  Çocuk Dostu Turizm Rehber İlkeleri ile  turizm sektöründe çocuk haklarına bütüncül, sistematik ve kapsayıcı bir yaklaşım sağlanması hedeflenmektedir.