“Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması Terimler ve Kavramlar Kılavuzu” Bilgilendirme Toplantısı

“Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması Terimler ve Kavramlar Kılavuzu” Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2019 tarihinde Divan Oteli Ankara’da gerçekleşti..

Çocukların sömürü ve istismardan korunmaları için doğru ve ortak bir dil kullanımını amaçlayan, ECPAT International girişimiyle “Kuruluşlar Arası Çalışma Grubu” tarafından oluşturulan ve 28 Ocak 2016 tarihinde Lüksemburg’da kabul edilen “Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması Terimler ve Kavramlar Kılavuzu” Uluslararası Çocuk Merkezi ve uzmanlar grubumu tarafından tercüme edildi ve kılavuz revize edilerek Türkçe’ye uygun hale getirildi. Söz konusu kılavuzun, çocuk hakları savunucularına tanıtımını yapmak amacıyla çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kurumlarının katılımı ile 22 Mart 2019, Cuma günü, Divan Oteli Ankara’da bir tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kılavuzun revize edilmesi ve Türkçe’ye uyarlanmasında yer alan uzmanlar grubu üyeleri toplantının panel kısmında konuşma yaptılar. Ankara 2. Çocuk Mahkemesi Hâkimi Sayın Gökten Koçoğlu, kılavuzda yer alan kavramların hukuk alanındaki karşılıklarını gündeme getirdi. Engelliler Konfederasyonu’ndan Selen Doğan, hak savunuculuğunda dil ve iletişimin önemine değindi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Gör. Dr. Figen Paslı, kılavuzun katma değeri ve sosyal hizmet alanına katkılarından bahsetti. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Özge Şahin, kılavuzun psikoloji alanına katkılarını tartıştı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol, çocuk hakları eğitiminde ortak dilin önemi ve kılavuzun eğitim alanına katkısına vurgu yaptı.

Çocuklara yönelik cinsel sömürü ve cinsel istismarın önlenmesi ve ortadan kaldırılması alanındaki terim ve kavramlardaki değişikliklerin, çocuk koruma alanındaki aktörlerin ortak ve uyumlu hareketi sonucu benimsenmesi halinde daha güçlü bir etkisi olacağına inanılmaktadır.The guideline has been translated to Turkish by “International Children’s Center” and adapted to Turkish by a multi-disciplinary working group. The multi-disciplinary working group was composed of professionals experienced in the field of child rights; A juvenile court judge, a proffesor of pediatry, a social work expert, a communication expert and a psychologist. A launch event has been organized in Ankara on 22nd of March 2019 for nationwide promotion of the guidelines.

Due to the absence of consensus at international level on terms related with sexual exploitation and sexual abuse, “Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse” has been prepared by Interagency Working Group. The main purpose of this guideline is to provide all individuals and agencies working for the prevention and elimination of all forms of sexual exploitation and sexual abuse of children with guidance for the understanding and use of the different terms and concepts they may encounter in their work.


Toplantıya ait çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz


Geri