Çocuk Dostu Turizm Projesi Kapanış Konferansı, 17 Mayıs 2019, Ankara

Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği’nin yürüttüğü ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen Çocuk Dostu Turizm Kapanış Konferansı 17 Mayıs Cuma günü Wyndham Otel’de gerçekleşti. Konferans Türkiye’nin farklı bölgelerinden seyahat ve turizm temsilcilerinden oluşan proje paydaşlarının geniş katılımı
tarafından sahiplenildi.

Konferansta Çocuk Dostu Turizm anlayışının çocukları memnun eden seyahat ve turizm hizmetlerinin yanında, çocuk haklarının korunduğu ve çocuğa karşı şiddet ve sömürünün önlendiği bir algıyı da getirdiğinin altı çizildi. Turizm ve seyahat tesis ve araçlarında çocukların şiddetin her türlüsünden korunmalarının, sağlıklı ve güvenli olabilmelerinin, çocuklarla doğru iletişim kurmanın önemine dikkat çekildi.

Konferansın hoşgeldiğiniz konuşmasını yapan proje süpervizörü Çağıl Metin Balcı, çocukların tüm insanlar gibi birer özne ve birey olduklarını, çocuk haklarını bir insan hakları meselesi olarak kabul etmemiz gerektiğini, bu bağlamda çocuk haklarının ertelenemeyeceğini ifade etti. Turizm sektöründe çocuğa yapılan yatırımın dolaylı olarak hem hizmet alan hem hizmet veren ebeveynler ile toplumun diğer bireylerine katkıda bulunacağını vurguladı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke konferansın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Alexander Fricke, turizm temsilcilerinin bu konferansta toplanmış olmalarının çocuk haklarının korunması gerektiğini kabul etmiş olduklarının bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Turizm sektörü iş birliği ile turizm sektöründe potansiyel çocuğa karşı şiddet ve istismar olaylarının önlenmesi konusunda çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Proje koordinatörü Beril Uğuz 2017 yılından bugüne devam eden Çocuk Dostu Turizm projesi kapsamında Türkiye’de beş farklı bölgede altı Çocuk Dostu Turizm Eğitici Eğitimi ve dört Bilgilendirme toplantısı yapıldığını belirtti. Bu eğitim ve toplantılar kapsamında 100’den fazla turizm kurumundan 350’den fazla turizm çalışanının eğitildiğini vurguladı. Çocuk Dostu Turizm algısının projeden sonra, sektörde eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması yoluyla devam edeceğini belirtti.

Konferans kapsamında 2017 yılından bugüne devam eden proje deneyimleri gerek proje yürütücüleri, gerekse proje paydaşları tarafından aktarıldı. Konferans kapsamında gerçekleşen panele proje paydaşlarından TUROYD (Turizm Otel Yöneticileri Derneği); ALTİD (Alanya Turistik İşletmeciler Derneği); SKAL International Türkiye Federasyonu ve Skal Antalya Kulübü ile ANTOD (Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği) Uluslararası Çocuk Merkezi ile iş birliği içinde gerçekleştirdikleri bölgesel etkinliklerin kazanımları üzerine konuşma yaptılar ve çocuk dostu turizm anlayışının önemine vurgu yaptılar.

Konferans kapsamında “Seyahat ve Turizm Sektörlerinde Çocukların Korunması için Mesleki Davranış Kuralları” adlı sözleşmeyi Türkiye’de imzalayan kurumlar için sertifika töreni düzenlendi. Bu kapsamda, Ankara Atlı Otel, Wyndham Ankara Otel, Inn Vista Otel, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile Kahin Turizm adlı şirketlere sertifika verildi.

Geri