Çocuk Dostu Turizm Bilgilendirme Toplantısı, Mültecilerle Çalışan STK uzmanlarının katılımıyla 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti !

Uluslararası Çocuk Merkezi “Çocuk Dostu Turizm Projesi” kapsamında 2 ve 3 Ekim 2018 tarihlerinde Divan Ankara Oteli’nde mülteci ve göçmenler ile çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışan uzmanların katılımıyla insan ticareti alanında farkındalık oluşturmak amacıyla bir bilgilendirme toplantısı ve çalıştay gerçekleştirdi.

Uluslararası Çocuk Merkezi “Çocuk Dostu Turizm Projesi” kapsamında 2 ve 3 Ekim 2018 tarihlerinde Divan Ankara Oteli’nde mülteci ve göçmenler ile çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışan uzmanların katılımıyla insan ticareti alanında farkındalık oluşturmak amacıyla bir bilgilendirme toplantısı ve çalıştay gerçekleştirdi.

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile iş birliği içinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 30 sivil toplum kuruluşu çalışanına insan ticareti farkındalığı ile çocuk koruma hizmetleri konusunda eğitimler verildi. İnsan ticareti ve göstergeleri hakkında farkındalık geliştirmeye yönelik içeriği, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Sayın Rıfat Sagut aktardı. Sunumunda uluslararası insan ticareti istatistiklerine değinen Sayın Sagut, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünya genelinde 40,3 milyon insan ticareti mağduru olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Sagut, çocuk yaşta zorla evlendirmelerin, zorla çocuk çalıştırma ve zorla fuhuş yaptırmanın, organ kaçakçılığı gibi suçların insan ticareti kapsamında ele alınması gerektiğini ifade etti.

Eğitim kapsamında Türkiye’de çocuk koruma sistemini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birim Yöneticisi Sayın Hakan Keçe aktardı. Sayın Keçe, Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü kapsamındaki mevcut çocuk koruma sistemi, bakım hizmetleri, aile yanında destek hizmetleri ile koruyucu önleyici hizmetlere değindi. Farklı ülkelerindeki çocuk nüfusu oranları ile koruma altında bulunan çocuk sayısı oranlarından bahseden Keçe, Türkiye’de koruyucu aile kavramının yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı. Sayın Keçe aynı zamanda bakanlığın mülteci çocukları ülkeye faydalı kişiler haline getirme çabasına değindi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi’nin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Betül Ulukol eğitim kapsamında şiddet sonrası çocukta oluşabilecek nörobiyolojik etkiler ve bunların sonuçlarına değindi. Bu kapsamda çocuğun gelişimsel sürecinin etkilenmesi, yapısal değişiklikler, beynin farklı bölümlerinde farklı hasarlar ve bunların getirdiği hastalıkları açıkladı. Ulukol, Uluslararası Çocuk Merkezi’nin 2017’nin Mart ayından bu yana yürüttüğü “Çocuk Dostu Turizm” projesinin kapsamına değinerek, seyahat ve turizmde çocuğa karşı şiddetin ortaya çıkış şekillerini ve bunların nasıl önlenebileceğini anlattı.

Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Birimi’nde İletişim ve Savunuculuk Sorumlusu olarak çalışan Uzman Psikolog Ebru Ergin, eğitim kapsamında sivil toplum kuruluşlarında çalışan uzmanlara, çocuklara şiddet ve sömürüden korunmada dikkat edilmesi gereken noktaların hangi yöntemlerle aktarılabileceği konusunda bilgi verdi.  Toplantının çalıştay bölümünde, mülteci ve göçmenler ile yüz yüze çalışan sivil toplum
kuruluşu çalışanları, Uluslararası Çocuk Merkezi’nin mülteci ve göçmen çocukların korunmasına yönelik hazırladığı bilgilendirme materyallerini revize etti.

Geri