Otel Personellerine Yönelik Çocuk Dostu Turizm Eğitimi 7 Haziran’da İstanbul’da Gerçekleşti !

Çocuk Dostu Turizm Projesi kapsamında verilen eğitici eğitimlerinin Marmara Bölgesi ayağı 7 Haziran'da Skal International İstanbul iş birliğinde The Marmara Taksim Otel'de yapıldı.


Çocuk Dostu Turizm Projesi kapsamında verilen eğitici eğitimlerinin Marmara Bölgesi ayağı 7 Haziran'da Skal International İstanbul iş birliğinde The Marmara Taksim Otel'de yapıldı.

Projenin destekçisi olan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun “Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri” Bölüm Başkan Yardımcısı Paolo Scialla ile program yöneticisi Friederike Wünschmann da eğitimi ziyaret ederek, projenin amacı ile çocuk haklarının korunması kapsamında sivil toplum ve özel sektörün işbirliğine vurgu yapan kısa bir açılış konuşması yaptılar.
 
Eğitimde, çocuk haklarının korunması kapsamında turizm şirketlerinin çocuk koruma politikası benimsemeleri ve bunu beyan etmeleri gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda iş yerinde çocukların asla şiddete maruz kalmayacakları, bu konuda personelin eğitileceği, çocukların istismar ve sömürüden korunduklarına dair çocuk koruma politikası benimsemeleri ve personel ile müşterilerin tesislerdeki çocuklar ile nasıl iletişim kuracaklarını bilmeleri, çocuklara bir birey gibi davranarak onlara değer vermeleri, saygı duymaları yer alıyor.
 
Eğitim kapsamında çocuk hakları, çocuk dostu turizm, turizmde çocuk sağlığı ve güvenliği ile çocuğa karşı şiddet ve sömürünün önlenmesinde konaklama sektörünün rolü konularına ağırlık verildi.Geri