Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Halit Suavi Ahipaşaoğlu, Çocuk Dostu Turizm Projesini Görüşmek Üzere Uluslararası Çocuk Merkezi’ni ziyaret etti !

Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Halit Suavi Ahipaşaoğlu ile 15 Aralık 2017 tarihinde Uluslararası Çocuk Merkezi Ofisi’nde Çocuk Dostu Turizm projesini konuşmak için toplantı yapıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Halit Suavi Ahipaşaoğlu ile 15 Aralık 2017
tarihinde Uluslararası Çocuk Merkezi Ofisi’nde Çocuk Dostu Turizm projesini konuşmak için toplantı yapıldı.

Toplantıda seyahat ve turizm işletmeleri için oluşturulabilecek çocuk dostu turizm kriterlerinin içerikleri
üzerinde konuşuldu. Fiziki koşullar kapsamında mekanların çocuklara uygun olarak tasarlanması, çocukların boş zamanlarının eğitimli animatörler eşliğinde değerlendirilmesi, çocukların sağlıklı beslenmeleri için katkı maddesiz yiyeceklerin sağlanması gibi konular konuşuldu. Bununla birlikte personelin çocuk hakları ve
çocuklarla iletişim konularında eğitim almasının kriterlere eklenmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda Uluslararası Çocuk Merkezi sağlık çalışanlarından Sayın Dr. Arzu Köseli ve Sayın Dr. Ayşegül Esin turistik ortamlarda çevre korumasının önemine işaret ederek, personelin acil vakalara müdahele edebilecek ilk/acil yardım bilgisine sahip olmaları gerektiğinin altını çizdiler. Sn Ahipaşaoğlu koruyucu kriterlerin turizmin farklı alt sektörleri için önemli olduğunu ifade etti.

Toplantıda Çocuk Dostu Turizm konusunun turizm fakültelerinde seçmeli ders olarak yer alabileceği, bu
kapsamda bir dönemlik ders programı hazırlanmasının yararlı olacağı belirtildi. Sn. Ahipaşaoğlu Çocuk Dostu Turizm konusuna öncelik verilmesinin Türkiye’nin turizm imajına artı puan getireceğini vurguladı. 

Geri