ANKARA TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER DERNEĞİ (ANTOD) ÜYELERİ “ÇOCUK DOSTU TURİZM” PROJESİ KAPSAMINDA ANKARA’DA BULUŞTU

“Çocuk Dostu Turizm: Özel Sektörde Çocuk Haklarının Korunması için Sivil Toplum ile İş birliği Projesi” kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ANTOD üyelerinin katılımıyla 24 Mayıs’ta Ankara Divan Otel’de gerçekleşti.

Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından yürütülen, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsan Hakları Programı altında desteklenen, “Çocuk Dostu Turizm: Özel Sektörde Çocuk Haklarının Korunması için Sivil Toplum ile İş birliği Projesi” kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ANTOD üyelerinin katılımıyla 24 Mayıs’ta Ankara Divan Otel’de gerçekleşti.

 Proje, turizm sektörüyle iş birliği içinde çocuk dostu ve güvenli turizm anlayışını ortaya koyan ve çocuk haklarını koruyan aktiviteler gerçekleştirirken, Türkiye turizminin “Çocuk Dostu Turizm” konseptiyle markalaşmasını sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda, gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları, konu hakkında farkındalığı artırmayı ve sektörün öncülerinin çocuk haklarının korunmasını kurumsal politika haline getirerek gelişmelerini ve eğitici eğitimlerine katılımla bu konseptin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Çocuk Haklarının Korunması kapsamında: Turizm şirketlerinin çocuk koruma politikası benimsemeleri ve bunu beyan etmeleri, bu kapsamda işyerinde çocukların asla şiddete maruz kalmayacakları, bu konuda personelin eğitileceği, çocukların istismar ve sömürüden korunduklarına dair çocuk koruma politikası benimsemeleri ve personel ile müşterilerin tesislerdeki çocuklar ile nasıl iletişim kuracaklarını bilmeleri, çocuklara bir birey gibi davranarak onlara değer vermeleri, saygı duymaları yer alıyor.

Bilgilendirme toplantısında, Turizmde Çocuk Hakları Eğitici Eğitimleri, Sağlık Bakanlığı çatısı altında kurulmuş ve cinsel istismara uğrayan çocukların ilk başvuru noktası olarak hizmet veren Çocuk İzlem Merkezlerinin yapılanmasında Sağlık Bakanlığının bilimsel danışmanı olarak çalışmış ve İstismara uğrayan çocukların değerlendirmesi, yasal bildirimi ve tedavisini yürüten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi’nin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Betül Ulukol Çocuk Hakları ve Çocuk Dostu Turizm ile Turizmde çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, Uluslararası Çocuk Merkezi Adolesan, Genç ve Kadın Sağlığı ve Hakları Program Direktörü Dr. Ayşegül Esin Çocuk Dostu Turizmde Çocuk Sağlığı ve Uluslararası Çocuk Merkezi İletişim ve Savunuculuk Koordinatörü Uzman Psikolog Ebru Ergin turizm sektöründe çocuklarla iletişim konularına değinerek eğitimci eğitimlerinin içeriğine ışık tuttular.

Bilgilendirme toplantısı, Çocuk Dostu Turizm” konseptinin geliştirilmesi için eğitici eğitimlerine katılımın sağlanması ve bu konseptin yaygınlaştırılması temennisiyle, ANTOD üyelerine verilen katılım sertifikasıyla son buldu.

Geri