Otel Personeline “Çocuk Dostu Turizm” Eğitimleri Başladı!

Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından yürütülen, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsan Hakları Programı altında desteklenen, “Çocuk Dostu Turizm: Özel Sektörde Çocuk Haklarının Korunması için Sivil Toplum ile İş birliği Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek 5 eğitici eğitiminin ilki 9 Mayıs’ta Alanya ve Antalya otellerinin orta ve üst düzey otel çalışanları ile yöneticilerinin katılımıyla Alanya Gardenia Otel’de gerçekleşti.

Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından yürütülen, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsan Hakları Programı altında desteklenen, “Çocuk Dostu Turizm: Özel Sektörde Çocuk Haklarının Korunması için Sivil Toplum ile İş birliği Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek 5 eğitici eğitiminin ilki 9 Mayıs’ta Alanya ve Antalya otellerinin orta ve üst düzey otel çalışanları ile yöneticilerinin katılımıyla Alanya Gardenia Otel’de gerçekleşti.

Hedefi, turizm sektörüyle iş birliği içinde çocuk dostu ve güvenli turizm anlayışını ortaya koyan ve çocuk
haklarını koruyan aktiviteler gerçekleştirirken, Türkiye turizminin “Çocuk Dostu Turizm” konseptiyle markalaşmasını sağlamak olan Proje, eğitimci eğitimleriyle çocuk haklarının korunmasını kurumsal politika haline getiren, alanında lider, örnek seyahat ve turizm şirketlerinin oluşmasını ve gelişmesini amaçlıyor.

Çocuk Dostu Turizm kavramı sanılanın aksine sadece çocuklara özel menüler, çocuk havuzları veya çocuklara yönelik animasyonları içermiyor. Bu kavram aynı zamanda çocuk haklarının korunması, çocukların birer birey olarak görülerek değer verilip saygı duyulan ve çocukların şiddetten korundukları turizm ortamları anlamına geliyor.

Çocuk Haklarının Korunması kapsamında: Turizm şirketlerinin çocuk koruma politikası benimsemeleri ve bunu beyan etmeleri, bu kapsamda işyerinde çocukların asla şiddete maruz kalmayacakları, bu konuda personelin eğitileceği, çocukların istismar ve sömürüden korunduklarına dair çocuk koruma politikası benimsemeleri ve personel ile müşterilerin tesislerdeki çocuklar ile nasıl iletişim kuracaklarını
bilmeleri, çocuklara bir birey gibi davranarak onlara değer vermeleri, saygı duymaları yer alıyor.

Bir tam gün süreli olan Turizmde Çocuk Hakları Eğitici Eğitimleri, Sağlık Bakanlığı çatısı altında kurulmuş ve
cinsel istismara uğrayan çocukların ilk başvuru noktası olarak hizmet veren Çocuk İzlem Merkezlerinin yapılanmasında Sağlık Bakanlığının bilimsel danışmanı olarak çalışmış ve İstismara uğrayan çocukların değerlendirmesi, yasal bildirimi ve tedavisini yürüten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma
Birimi’nin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Betül Ulukol, Uluslararası Çocuk Merkezi Adolesan, Genç ve Kadın Sağlığı ve Hakları Program Direktörü Dr. Ayşegül Esin ve Uluslararası Çocuk Merkezi İletişim ve Savunuculuk Koordinatörü Uzman Psikolog Ebru Ergin tarafından verilecek.

Eğitim kapsamında çocuk hakları, çocuk dostu turizm, turizmde çocuk sağlığı ve güvenliği ile çocuğa karşı şiddet ve sömürünün önlenmesinde konaklama sektörünün rolü konularına ağırlık verilecek. Sonraki eğitici eğitimlerinin haziran ayı içerisinde Ankara, İstanbul ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu eğitimler ile “Çocuk Dostu Turizm” konseptinin geliştirilmesi ve eğitici eğitimlerinin kurum içi eğitimlere entegre edilerek bu konseptin yaygınlaştırılmasıyla iyi örnek ve uygulamaların artması bekleniyor.

Geri