ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE CİNSEL İSTİSMARDAN KORUNMASI İÇİN TERİMLER VE KAVRAMLAR KILAVUZU TANITIM TOPLANTISI

Çocukların sömürü ve istismardan korunmaları için doğru ve ortak bir dil kullanımını amaçlayan, “Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması Terimler ve Kavramlar Kılavuzu”nun tanıtım toplantısı gerçekleşecektir.

Çocukların sömürü ve istismardan korunmaları için doğru ve ortak bir dil kullanımını amaçlayan, ECPAT
International girişimiyle “Kuruluşlar Arası Çalışma Grubu” tarafından oluşturulan ve 28 Ocak 2016 tarihinde Lüksemburg’da kabul edilen “Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması Terimler ve Kavramlar Kılavuzu” Uluslararası Çocuk Merkezi ve uzmanlar grubu tarafından tercüme edilmiş ve uyarlanmıştır.

Bu kılavuzun amacı, çocukların cinsel sömürüsü ve cinsel istismarının her biçiminin önlenmesi ve ortadan
kaldırılması için çalışan tüm kişi ve kuruluşlara çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri farklı terimleri ve kavramları anlamaya ve kullanmaya yardımcı olacak bir kılavuz sunmaktır. Kılavuz, profesyonellerin ve
uluslararası kuruluşların, çocukların cinsel sömürüsü ve istismarını önlemek ve ortadan kaldırmak üzere yaptıkları çalışmalarda sıkça kullandıkları bir dizi terimi içermektedir. Amaç, bu terimlerin “evrensel” kullanıma girmesi, söz konusu olguya karşı insani yardım gerektiren savaş, doğal felaketler, göç, çatışma vb. ortamları dâhil tüm ortamlarda uygulanabilir olmasıdır.

Çocuklara yönelik cinsel sömürü ve cinsel istismarın önlenmesi ve ortadan kaldırılması alanındaki terim ve
kavramlardaki değişikliklerin, çocuk koruma alanındaki aktörlerin ortak ve uyumlu hareketi sonucu benimsenmesi halinde daha güçlü bir etkisi olacağına inanılmaktadır. Kılavuzun geniş bir çevrede yaygınlaşmasının ve çocukların cinsel istismarı ve cinsel sömürüsü konularında çalışan herkesin burada sunulan terimlerin ve kavramların anlamına ve olası kullanımlarına aşinalık kazanmasının çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismarın her biçiminden daha etkili korunmasına katkıda bulunacağına inanmaktayız.

Söz konusu kılavuzun, çocuk hakları savunucularına ve ilgili tüm paydaşlara tanıtımını yapmak amacıyla çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kurumlarının katılımı ile 22 Mart 2019, Cuma günü, Ankara’da bir
tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bilgilendirme toplantısına ilişkin taslak programın son hali katılımcılar ile paylaşılacaktır. Kılavuzun revize edilmesi ve Türkçeye uyarlanmasında yer alan uzmanlar grubu üyeleri arasında aşağıdaki isimlerin toplantının panel kısmında konuşma yapmaları
planlanmaktadır.

Ankara 2. Çocuk Mahkemesi Hâkimi Sayın Gökten Koçoğlu, kılavuzda yer alan kavramları Çocuk Koruma Kanunu ve alınan tedbir kararları kapsamında değerlendirecektir. Engelliler Konfederasyonu’ndan Selen Doğan, hak savunuculuğunda dil ve iletişimin önemine değinecektir. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Gör. Dr. Figen Paslı, kılavuzun katma değeri ve sosyal hizmet alanına katkılarından bahsedecektir. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Özge Şahin, kılavuzun psikoloji alanına katkılarını tartışacaktır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol, çocuk hakları eğitiminde ortak dilin önemi ve kılavuzun eğitim alanına katkısına vurgu yapacaktır.

Çocuk hakları savunuculuğunda ortak ve doğru dil kullanımının önemini tartışmayı hedefleyen bu toplantıda
sizleri aramızda görmek isteriz. Toplantıya katılım sınırlı sayıda olacaktır. Katılım durumunuzu ad-soyad, kurum, telefon ve e-mail adresinizle beraber beril.uguz@bilkent.edu.tr adresine ya da 0312 290 29 71 numaralı telefona en geç 8 Mart 2019 Cuma gününe kadar bildirmenizi rica ederiz.

*Şehir dışından gelecek katılımcılarımız için ulaşım ve konaklama masrafları tarafımızca karşılanacaktır.

Sizleri aramızda görmek ümidiyle,

Saygılarımızla,

Geri