BMDTÖ Turizm İçin Küresel Etik Kuralları

UNWTO Global Code of Ethics for Tourism

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, Santiago-Şili’de gerçekleştirdiği 13. Genel Kurulu’nda tüzüğünün 3. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda; ekonomik gelişmeye, uluslararası anlayışa, barış, refah, insanın temel hak ve özgürlüklerine, ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapılmaksızın herkese evrensel saygı duyularak turizmin teşvik ve geliştirilmesinin sağlanmasında, dünya turizminin sorumlu ve sürdürebilir gelişiminin sağlanmasında esas oluşturacak aşağıda belirtilen bir dizi ilkeyi, “Turizm İçin Küresel Etik Kurallar” adıyla 1 Ekim 1999 tarihinde kabul ve beyan etmiştir.

MADDE 1

Turizmin İnsanlar ve Toplumlar Arasındaki Karşılıklı Anlayış ve Saygıya Katkısı

MADDE 2

Bireysel ve Kollektif Gelişim Aracı Olarak Turizm

MADDE 3

Sürdürülebilir Gelişmenin Bir Ögesi Olarak Turizm

MADDE 4

İnsanlığın Kültürel Mirasını Kullanan ve Zenginleştiren Unsur Olarak Turizm

MADDE 5

Turist Kabul Eden Ülkeler ve Topluluklar İçin Yararlı Bir Etkinlik Olarak Turizm

MADDE 6

Turizmin Geliştirilmesinde Tarafların Yükümlülükleri

MADDE 7

Turizm Hakkı

MADDE 8

Turizm hareketinde Özgürlük

MADDE 9

Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları

MADDE 10

Turizm İçin Küresel Etik Kuralları’nın Uygulanması