Mustafa Siyahhan

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi

Çalışma hayatına Maliye Bakanlığı'nda meslek memuru olarak başlayan Mustafa Siyahhan, ABD Ohio Üniversitesi'ndeki Lisans ve Master öğrenimini takiben 1974 yılı sonunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda Uzman olarak göreve başladı. Bakanlıkta Tanıtma Genel Müdürlüğü, yurtdışında Kültür ve Turizm Müşavirliği, Dünya Turizm Örgütü (WTO), Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC), Balkan Ülkeleri Turizm İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarda Bakanlık temsilciliği görevlerinde bulundu. Avrupa Birliği ile Uyum Müzakereleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın “Daimi Temas Noktası” olarak görev yaptı. 2007-2008 akademik yılından itibaren Bilkent Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Çocuk Dostu Turizm Danışma Kurulu desteği ile hazırlanan ve 10 maddeden oluşan  Çocuk Dostu Turizm Rehber İlkeleri ile  turizm sektöründe çocuk haklarına bütüncül, sistematik ve kapsayıcı bir yaklaşım sağlanması hedeflenmektedir.