ÇOCUK DOSTU TURİZM PROJESİ NEDİR?

Çocuk Dostu Turizm

Çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı olabildikleri, oynayıp  öğrenebildikleri ve güven içinde olabildikleri turistik ortamlardır.

Turizmde Çocuk Hakları;

Çocuk haklarının ve çocukların şiddetten korunma haklarının sağlanması, kurumsal politika oluşturulması, sosyal sorumluluk programlarına ve bütçesine yansımasıdır.

Hedefimiz  çocuk dostu, güvenli bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve turizmde çocuk şiddet ve sömürüsünün önlenmesidir.

 • Çocuk dostu, güvenli bir turizm anlayışını ortaya koyan aktiviteler,
 • Turizmde çocuk haklarının güçlenmesi hakkında toplumda farkındalık yaratmak,
 • Mülteci, sığınmacı ve göçmenler için şikayet ve koruma mekanizmaları hakkında bilinç yükseltici çalışmalar,
 • Politika yapıcıların turizmde çocuk hakları ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi konusunu ele almalarını sağlamak

Neler Yapmayı Planlıyoruz?

 • Turizm sektörü temsilcileri ile ortaklıklar,
 • Eğitim materyalleri ve eğitmen eğitimleri,                                     
 • Müşteriler için bilgilendirici materyaller,
 • Turizm paydaşları için bilgilendirme konferansları
 • Mülteci, sığınmacı ve göçmenler için bilgilendirme kampanyası,
 • Savunuculuk faaliyetleri

Turizm Sektöründen Beklentilerimiz

Şirketler:

 • Çocukları korumak için çalışanlarına eğitimler vermeli,
 • ECPAT Uluslararası Ağı’nın “Davranış Kuralları”nı benimsemeli ve“Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi”ni imzalamalı,
 • Bilgilendirici materyalleri tesislerinde paylaşmalı,
 • Çocuk Dostu Turizm konulu konferanslarda turizm sektörünü temsil etmelidirler.

.